Веселка Тончева: Най-българското в Голо Бърдо, Албания е езикът ( 1 )

 (18 коментара)


Веселка Тончева: Най-българското в Голо Бърдо, Албания е езикът ( 1 ) Корицата на този родолюбив труд.

Югозападните ни съседи търсят контакти с населението в Голо Бърдо на различни равнища, казва авторката на книгата "Българите от Голо Бърдо, Албания. Традиции, музика, идентичност".

Книгата за пръв път представя една недостатъчно позната в България, а и на Балканския полустров общност, чиято историческа съдба е особено интересна – българите от областта Голо Бърдо, Република Албания. След обявяването на независимостта на Албания през 1912-1913 г. и конституирането на новите й граници, по-голямата част от селищата на областта Голо Бърдо попадат на територията на Албания – 21 села остават в Източна Албания, а 6 – на територията на днешната Република Македония.  

 

 

Тази книга е първа част от бъдеща поредица, посветена на българите от Голо Бърдо, чиято цел е документирането и съхраняването на традиционното им знание.

 

 

Книгата е издание на Държавната агенция за българите в чужбина и запознава читателите с една българска общност извън България, живяла в чуждоезикова и чуждоетнична среда, но запазила българския език, култура и традиции във времето.

 
- Българите в Голо Бърдо, Албания са известни преди всичко на научната общественост. Имате ли и Вие впечатления, че това е една забравена българска земя?

 - Действително българската общност в Голо Бърдо попадна в полезрението на обществения, а и на научния, интерес едва след 1989 г., поради редица исторически и социално-политически предпоставки, сред които най-важните са демократичните промени в България (1989 г.) и Албания (1990 г., 5 години след смъртта на Енвер Ходжа).

 

 

При формирането на Албания като независима държава през 1912-1913 г. в разгара на Балканската война се стига до поставянето на нова гранична линия, в резултат на което 21 български селища от областта Голо Бърдо остават на албанска територия. В литературата до Първата световна война интересът към българите от Голо Бърдо е доста активен, а отношенията между България и тази общност продължават до началото на Втората световна война.

 

 

След 1944 г. обаче, със затварянето на границите, се прекъсва и контактът с голобърдци и информация за тях по това време у нас почти липсва. Да, може да се каже, че особено за периода на режима на Е. Ходжа тези българи са „забравени” от България. Днес, след възстановяването на контакта с общността в Голо Бърдо, се правят опити за компенсиране на ефектите от тази продължителна изолация. Друг е въпросът каква е активността от страна на държавата ни и с какъв успех това се постига.- Колко време прекарахте там? Кои са най-ярките Ви впечатления от бита и светоусещането на тези хора?- Идеята за провеждането на етноложко проучване в Голо Бърдо принадлежи на Алексей Жалов и възниква по време на ръководените от него експедиции на Българската федерация по спелеология в региона (1991-2009).

 

 

През 2006-2009 г. в тях сe включват етнолози и фолклористи от Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”и Институт за фолклор – БАН. На практика моето участие датира от 2007 г. в организираните 4 експедиции (2007-2009) в селата Стеблево, Кленье, Вормица, Големо Острени, както и сред преселници от Голо Бърдо в Тирана и Дуръс.

 

 

Впечатленията от това високопланинско място и от тези хора трудно могат да се съберат в няколко изречения. Периодът на „затворени” под специален режим граници води до живот в изолация, който освен, че е особено маргинализиращ за общността от Голо Бърдо, разположена в най-голяма близост именно до тези граници, е причина и за съхраненост на традиционна култура, на традиционни вярвания и представи.

 

 

В последната експедиция през лятото на 2009 г. например имах възможност да наблюдавам интересни обредни практики срещу урочасване, които в с. Големо Острени все още функционират. Дори може да се каже, че доверието в тях е по-силно от това в конвенционалната медицина.- Как Ви посрещат, търсят ли контакти с „българи от България” или се плашат и ги избягват, за да нямат неприятности?

 - Когато в началото на 90-те години на ХХ в. А. Жалов организира първите спелеоложки експедиции в Голо Бърдо, достъпът до тези села е значително по-затруднен в сравнение с днес – хората все още са доста недоверчиви и това е естествен резултат от тежкия тоталитарен режим на Енвер Ходжа.

 

 

 Днес ситуацията е съвсем друга. Демократичните промени в Албания създадоха условия за свободно заявяване на различната етническа принадлежност. Пряк израз на това е съществуването на организации на българите (но и на организации на македонците) в Албания. Активни контакти с България поддържа организацията „Просперитет Голо Бърдо” с председател Хаджи Пируши (със седалище в столицата Тирана), без чието съдействие изследванията на българите в албанската част на Голо Бърдо не биха били възможни.

 

 

Тази структура, обединяваща първоначално българите от Голо Бърдо, а впоследствие и от Гора, развива дейности, свързани с разрешаването на проблемите, възникващи пред общността, и нейното легитимиране като българска в албанската държава.- Спряло ли е времето там?- В много отношения в голобърдските български села на територията на Република Албания времето наистина е спряло и една от причините за това е комуникационната изолираност на региона и лошата инфраструктура – единственият път, свързващ българските села в Голо Бърдо, е построен по време на окупацията на Албания от Италия (по време на Втората световна война). Но в други отношения наблюденията върху българите от Голо Бърдо сочат тъкмо обратното – след демократичните промени масовите миграции в градовете променят модела им на живот, те успешно се вписват в градската среда, както и успешно работят в чужбина.- Какво „българско” е запазено най-добре?- Иска ми се да Ви отговоря, какво самите българи от Голо Бърдо смятат за най-„българско” за себе си – езика. Наред с произхода и историята (за които също се срещат знания), основен фактор за идентифицирането им като българи със сигурност е езикът.

 

 

Голобърдци категорично заявяват езика си като „бугарски” и по своеобразен начин го противопоставят на официалния албански, който се научава едва в училище и който по друг начин също е „техен” език. В предучилищната възраст единственият език, който се говори, е майчиният.

 

 

Специфичната му форма на съществуване само като устен му предопределя и специфичен модел на развитие. Високата степен на съхранеността му се дължи на споменатата изолация, в която е живяла общността. Резултат от това са запазени в езиковия фонд архаични думи и изрази.

 

 

Според българските езиковеди този диалект спада към най-западномакедонските български говори. Немалка част от общността защитава българското си самоопределяне в най-голяма степен именно чрез езика, и няма никакво съмнение каква е етническата му характеристика.


- Чувстват ли се отхвърлени българите от България там? Кои държави имат аспирации към тях?- Ако трябва да съм искрена, в моята изследователска работа сред българите от Голо Бърдо аз доста често се сблъсквам с констатацията им за липса на достатъчно отношение и ангажираност към тях от страна на България. Практически това е причина за трудности в работата, поради „очакванията”, с които се натоварва българския изследовател, възприеман като „представител” на България, попаднал в Голо Бърдо.

 

 

 

 Що се отнася до претенциите и интересите към тази общност в балкански контекст, не е тайна, че тя в процеса на конструирането на своята съвременна идентичност е обект на интереси и влияния от страна и на Република Македония, и на България.

 

 

Българската памет, самоопределянето като българи, българският език и пр. общностни характеристики на повечето голобърдци, според македонските научни и обществени нагласи, далеч не могат да се интерпретират като знак за българска идентичност – те са резултат от третиране с механизмите на българската пропаганда, която се е развивала интензивно на различни интелектуални и социални нива в продължение на около един век. В македонската научна литература се среща твърдението, че самоопределянето като българи би могло да се обясни със съвременната демократична ситуация, когато България предлага материална помощ за обучение на деца и младежи в България, както и български паспорти.

 

 

 

.

( Следва )

 

 

Коментари
2010-01-22 16:53:49 От:

Българи са във всичко ,..но България не прави и половината от това което правят македонистите!Това е печална констатация !Да се надяваме че новият премиер ще промени отношението към външните българи !Това обаче трябва да стане спешно !

2010-01-22 19:44:38 От: 3

Може да съм главоч,пезевенк,заядлив ултра националист но това което зная за българите в Албания в частност от Голо бърдо че те никога ама никога неса насилвани да бъдат други освен каквито се определят-Българи!Макар че 70% да са мисюлмани те живеят в една хармония която я нямя никъде в Европа!Да БЪЛГАРИ мисюлмани и БЪЛГАРИ християни!Ето затова свалям шапка та и да се поклоня на Албанците че НИКОГА - НИКОГА непопречиха на нашите сънародници да се зоват Бугари!
ПОКЛОН.

2010-01-22 21:54:34 От: Ilija Pop-Nikolov

abre Bugari , tikvi edni prazni , ne barajte "bugari" zapadno od reka Marica , zatoa shto gi NEMA ! barajte si gi na Istok , vo Tatarstan i Chuvashija !
Golo Brdo ima MAKEDONSKO naselenie, i muslimansko i pravoslavno , i site se po poteklo od plemeto Mijaci , kakvi "bugari" , kakvi bakrachi !

2010-01-22 23:34:36 От: 3

E na edno srbsko lajno!Shto ne odish da go duhash bre kurvo tam edna srbska!I Tatarstan ne e na iztok glupava srbska glavo!E ako te nabaram ke te spukam ot boj!

2010-01-23 15:25:47 От: МИНЧО

КУРВО СРБОМАНСКА НЕ СЕ ОБАЖДАЙ....ИЛИЯ ПОПНИКОЛОВ ТИ СИ БОКЛУК И МЪРША !!!!

Няма как да не е сръбския шпионин предател Латас или негово въртоглаво шиле!Така че не се ядосвайте много !Тоя се явява под различни имена в сайта, но е един и същ .Види се че са малко предателите сред качествените Вардарски българи! Между другото ..присъствието му има консолидираш оздравителен ефект тука !...Едно време Руската царица попитала Суворов(казански българин)абе тия чеченци колко са?Не може ли да се избият и да приключим с технит проблем!Суворов казал че може но тогава руската армия щяла да се скапе от липса на противници !Така че предателите са нужни за да ни мобилизират ..и организират !Иначе почват автоимунни процеси !Тая мърша си е направо ваксина за нас !Ваксина против антибългарски действия от глупост !

2010-01-24 14:43:26 От: goce delcev

O gospode prosti im na tie glupi tatari-bugari

2010-01-24 17:57:00 От: 3

Kakav Goce si bre kokav Delchev (ne delcev).Srbsca kurva i prilepsko duhalo!

2010-01-25 19:18:33 От: Ilija Pop-Nikolov

3 - e bash bi sakal da se sretnam so tebe 3 ! da vidish kako bie MAKEDONEC !
Nikogash nemalo Bugari vo Makedonija , gi neema ni sega , a i nikoga nema ni da gi ima ! a Golo Brdo.Gora i Mala Prespa ziveat chisti MAKEDONCI , sega imaat i svoi uchilishta , zboruvaat na chist Mijachko dijalekt na Makedonskiot jazik ! a ako toa vas ne vi se bendisuva , shto da vi jas pravam , ebete se , barajte si gi "bratjata" vo Chuvashija, Gagauzluk i Tatarstan , pleme vashe tatarsko !

2010-01-25 21:02:49 От: 3

Ti li bre flegma narkomanska!Ti li mi se zverish!Na 30.1.Sam u Kavadarci kagi telefon pa da vidish kak na laina shte uhae twoq persona srbka!Chekam praznoglavec i narkoman holandski!Hem ke te biem,hem ke te ebem!

2010-01-28 19:33:27 От: Ilija Pop-Nikolov

em kur moj MAKEDONSKI ke lapash , kurvo edna tatarska ! od 17.7 do 19.8 sum doma vo Ohrid , dojdi pleme ti ebam , koski ke ti iskrsham, pomek ke bidesh i od lajno !

2010-01-29 12:24:41 От: ОООООО МЪРШОА..

МЪРШОА ...ТИ ЖИВ ЛИ СЕ БЕ АНШОА ПРОТИВНА !?...КАТО ИЗМИЕШ ЕДИН МАКЕДОНЕЦ СИ СТАВА ЧИСТ БЪЛГАРИН А КАТО ГО ОЛАЙНИШ ЧИСТ МАКЕДОНИСТ СЪРБОМАНИН!тАКА Е ЛАТАС ..!!нЕМАШ АРГУМЕНТИ И САМО КВИЧИШ !..ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО ПРАСЕТАТА ГИ КОЛЯТ И АЛБАНЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ ОТ ВАРДАРСКО А ТИ СИ КУРБАН ..НО ЗА ЧАКАЛИТЕ ЩОТО ХОРА НЕ МОГАТ ДА ТЕ Я ЯДАТ!..ИЛИ ЗА ЕКАРИСАЖА КЪДЕТО ТЕ ДЪРЖАХА СЪРБИТЕ ДО СЕГА !..АЙДЕ ..УМИРАЙ ПО СКОРО ЧЕ СМЪРДИШ ЛОШО ...А ФАЙДА ОТ ТЕБЕ НЕМА !... ОСВЕН ЗА СЪРБИ ГЪРЦИ И АЛБАНЦИ

2010-01-30 11:04:22 От: Ilija Pop-Nikolov

koga ke izmiesh Bugarin , stanuva gnasen Tatar ! ebavi plemeto rasipano , sekade bilo "blgarska" zemja, site bile "blgari" ! sikter bre pleme gnasno turkijsko ! blgarska zemja e pod Altaj planina , i vo Tatarstan , a ne ovde vo Evropa ! vie ste uzurpatori na Trakija , toa e pravoto ime , a ne nekoj si BULLSHITGARISTAN ! a vo Golo Brdo nema ni eden edinstven "BLGAR", site tie se MAKEDONCI , od Mijachkata plemenska grupa , zboruvaat najchist Makedonski jazik so Mijachki dijalekt ! ebale te i Srbi i Grci i Srbomani i bugaromani , da vi ebam plemeto jas na site !
OBEDINETI MAKEDONCI za vek i vekov !

2010-01-30 17:10:27 От: 3

Ti li ke ni ebesh bre narkoman i holandski homosexualist!Ti deka seki dan te tebe skachat crni afrikanski murtapi tili bre mrsho tam edna smrdena!Da ti eba maketa u ustata a ti duhalo da gledash.

2010-02-01 18:52:14 От: Ilija Pop-Nikolov

JAS MAJKATI TVOJA JA EBAV , ZA 2 CHERVENI !!! ama da znaev deka takov budala ke se rodish , ke i svrshev v usta , a ne vo pichkata tatarska smrdena !

2010-02-01 21:01:37 От: Лайно сръбско ..

Лайно сръбско ..!Знаеш ли защо си лайно сръбско !Щото си със сръбски задник правен -Виж там латасе да се закопаеш по дълбоко че да не миришеш бе гюбре недоизгнило!Пачавра сръбска си ти !Слушай ся нещо умно мършоа !Като измиеш македонист с керемида и татарин излизат чисти българи ,лайно !А тебе като те измият нищо не остава щото си само кир!Нема нищо дето да влиза в работа от тебе !

2010-02-02 19:37:50 От: Ilija Pop-Nikolov

bla-bla-bla,bla-bla-bla !
bugari -tatari ! gnasno pleme azisko !

2011-09-04 16:39:05 От: inranxan

Здравейте, имате моето сърце и уважение ,че сте се запазили като български дух и език въпреки всички трудности и пречки ,искам да ви кажа ще има и още пречки и трудности искам да сте готови за тях ето къде може да прочетете за какво става дума
http://www.ivanstamenov.com/category/duhovnoto/prorochestva/

Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот