Ще оцелее ли българският род?

Автор: Боян Балкански (18 коментара)


Ще оцелее ли българският род?

Паисий съзнателно пропуска много научени истини от съвременниците си и от скритите в манастирите стари книги, и разказва само тези истории, които повдигат гордостта на читателите, че са българи...

 

Многобройни древни писмени паметници (арменски, ирански, индийски, китайски, византийски, римски и други хроники) доказват, че древните българи са едни от най-старите народи, населяващи нашата планета. Техните потомци, примесени по-късно (преди 13–14 века) основно с траки и славяни, съставляват днешната българска народност.

 

През изминалите хилядолетия древните българи са преживявали и величия, и падения. Те не само че в най-трудни моменти винаги са оцелявали, но векове наред (при подходящи международни условия) са сътворявали богата история. Създавали са (предимно в Азия) много държави. (За сравнение – Русия, като Киевска Рус, е създадена едва през 862 г. от н.е. с помощта на викингите).

 

Българите са строили крепости и градове с яки каменни стени, дебели до 6 м и високи до 10 м. Изграждали са и пирамиди, и хидромелиоративни съоръжения. Притежавали са армия-ветрило, използвала до съвършенство източните бойни изкуства. Притежавали са и

 

собствена порода боен кон, 

 

по-скъп от торбичка злато. Създавали са чрез селекция и много сортове културни растения. Притежавали са разнообразни бойни съоръжения за отбрана и нападение.

 

Произвеждали са занаятчийски стоки от метали, дърво, кожи, включително и музикални инструменти, носещи и до днес български названия от Алтай, Таримската котловина в Уйгурия (Северозападен Китай), та до Испания и Британските острови в Европа. Развивали са и голяма търговия по „пътя на коприната” от Китай до Средиземноморието.

 

Българите са познавали много добре космическите закони. Те, според китайската книга „шъ-ки” от 95 г. пр.н.е., са имали 12-циклов (12-годишен) календар, водещ началото си от 2834 г.пр.н.е., което е около 1000 години по-рано от създаването на този в Китай. Това е най-точният календар на земята, предоставен на ООН.

 

Древните българи са осеяли своите преселенски пътища през Евразия и част от Северна Африка със стотици коренни думи и топоними, употребявани и до днес по огромните им местообитания в далечното минало – Таджикистан, Афганистан, Иран, Осетия, Дагестан, Чечения, Башкирия, Кабардино-Балкария, Татарастан (остатък от Волжка България), Украйна, Кюрдистан (в Иран, Ирак, Турция, Сирия и Армения), Италия, Египет и десетки други.

 

И днес някои отделни народи от тези територии твърдят, че са потомци на древните българи.

 

Установява се, че десетки хиляди българи са се заселили на Балканите векове преди пристигането на Аспарух. И още, че българите не сме тюрки (от тюрко-алтайски произход). Най-обикновеното доказателство за това е, че нямаме монголоидни черти. Само в отделни индивиди монголоидният примес е слабо проявен и не е по-голям, отколкото при французите, германците или гърците.

 

Древните българи не са и славяни,

 

нито пък малко българи, „претопени в славянското море”. Дори и днешните българи (с основен примес от древни българи, траки и славяни) не са повече от 20 процента русокоси и синеоки.

 

Древните ни предци са отделен народ, който е примесен в различна степен с други народи. Това се доказва и от най-съвременните генетични проучвания на човешките индивиди чрез днк (дезоксирибонуклеиновата киселина, която носи генетичните инструкции за биологичното развитие на всички клетъчни форми на живот).

 

*

На фона на българското величие през последните няколко десетилетия се установи, че голяма част от историята на нашия народ нарочно многократно е подменяна и премълчавана.

 

Българската история започва да се използва за пропаганда още в първите преводи на книги на български език по времето на хаган (после княз) Борис и на сина му цар Симеон Велики със замяна на етнонимът „скити” с „българи” в „хронографията” на Йоан Малала, писана през vi век.

 

Векове по-късно (както пише Пламен Петков в книгата си „Българите”, 2007 г.) по времето на турското робство, Възраждането ни започва с манипулация, сътворена с благородна цел от великия българин Паисий Хилендарски. Манипулацията започва още от заглавието на неговата история, което не е „История на България” или „Българска история”, а „История славянобългарска”.

 

По времето на Отец Паисий заради икономическа изгода много поробени българи, особено търговци, които искали да се ползват с предимствата, дадени от султана на гърците и сърбите, започнали да се обявяват за гърци или сърби, а трети приемали исляма. За да спре този процес, да пробуди националното съзнание на българите и да им даде надежда, че братски славянски народ може да ги освободи от турското робство, Паисий създава своята история, завършена през 1762 година.

 

Паисий съзнателно пропуска

 

много научени истини от съвременниците си и от скритите в манастирите стари книги, и разказва само тези истории, които повдигат гордостта на читателите, че са българи.

 

След освобождението (1878 г.) положителното отношение към славянството и русия пуска дълбоки корени, особено в историческата наука.

 

Последвалите обаче две световни войни променят не само настоящето, но и миналото на българите. България все повече се сближава с Германия. В книгата си „Моята борба” Хитлер проповядва, че арийците са единствената чиста (благородна, цивилизована) раса и всички останали нации, особено славяните, са непълноценни. Хитлер смята (не е известно точно защо), че българите (прабългарите или хунобългарите) са най-близките родственици на арийците (основно германците). Той се е възхищавал на тяхната войнственост.

 

По време на Втората световна война България става съюзник на Германия, но не изпраща нито един войник срещу руснаците - за разлика от Румъния и Унгария. България обявява война на Англия и САЩ, заради което е бомбардирана, но не и на Съветския съюз. Въпреки това обаче на 5 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война на България и три дни по-късно червената армия преминава Дунава и окупира нейната територия.

 

Макар да са обявили война на страната ни, руснаците са посрещнати в България не с оръжие, а с цветя, хляб и сол. Срещу тях не е изстрелян нито един куршум. Но следвайки интереса си, руснаците не просто преминават през България, а остават тук задълго и налагат комунистическа идеология. Под нейно влияние голяма част от историята на България отново се пренаписва. В нея  прабългарите задълго отстъпват мястото си на славяните.

 

Ориентирът за историците в новата идеология е сътворената от угодния на Сталин руски академик Николай Державин книга „История на България”. В това издание, публикувано в София през 1946 г. от „Славиздат”, съветският академик (за голямо съжаление потомък на волжките българи) заявява, че повечето прабългари на хан Аспарух са били славяни още преди да преминат Дунав и че България всъщност е първата не българска, а славянска държава. Тази измислена версия става част от така наречената официална история на България.

 

Цялата ни история се подчинява на социалистическата идеология.

 

Според Державин не Аспарух

 

със своята пъстра по национален състав дружина е бил създател на първата славянска държава на полуострова, а местното славянско общество, т.е. самият славянски народ. Аспарух бил на негово разположение, на служба при него в качеството си на военен деятел и военна сила, което много бързо е довело до узурпирането на политическата власт от страна на Аспарух и на неговото дворянство и до придобиване на надмощие над местната славянска племенна аристокрация.

 

Впоследствие десетки историци, краеведи, писатели и други изследователи защитават дисертации и теории на базата на лъжливото державиново умотворение за българите. То става и официална версия на нашите историци.

 

Според тях българите били малка орда от десетина хиляди души, дошли в пределите на днешните български земи с хан Аспарух, които бързо били претопени от славяните. Никой от тези учени обаче не си е отговорил на  въпроса, възможно ли е 10 000 българи да победят 80 000 модерно въоръжени за времето си византийци.

 

А истината е (както споделя и историкът Божидар Димитров), че

 

българите са били над един милион души

 

с над 100 хиляди конници. Иначе как Аспарух ще възпре и аварите, и хазарите, и да разбие армията на император Константин ІV Погонат (668–685), а след това – и на сина му Юстиниан ІІ Ринотмет (685–695; 705–711).

 

С подобно изопачаване на историята, наложено от комунистическата идеология, е разбираемо защо много голяма част от най-древното ни минало (включително и историята на волжка българия) остава скрита в годините на социализма. Премълчават се десетки събития и имена, които не са удобни на някои велики сили.

 

Един от тези случаи е разбиването в Добруджа на румънските войски и руските казаци през Първата световна война от кавалерийската дивизия генерал Иван Стоянов Колев, роден през 1863 г. в с. Бановка, Болградско (Украинска Бесарабия).

 

На 16 септември 1916 г. той заявява пред конниците: „Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия задето ни освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним както всеки враг, който пречи за обединението на България!”

 

След вихрен щурм 7 хиляди български кавалеристи разбиват 18 хиляди на противника. За „благодарност” след 1944 г. защитникът на Добруджа, от тактиката на който се възхищават много чужди военни стратези, е оставен в забвение. Името му е изтрито от историята, защото се е осмелил да се сражава с „братята руси” и при това е имал „нахалството” безапелационно да ги разбие.

 

А след като през 1971 г. е утвърден нов герб на държавата, в който изрично е отбелязано, че първата година на България е 681 г., никой вече не посмява да си помисли публично да оспорва това и да изследва по-древната история на българите.

 

Това консервиране на човешкото мислене и липсата на държавнически подход към темата стават едни от основните причини след 1989 г. историята ни рязко да се отклони в другата крайност – пълна либерализация и свобода за всякакви любители и професионалисти да се упражняват върху миналото на българите.

 

*

Интересно е да отбележим, че многократно българите са влизали в героични битки, не само за да опазят себе си, но и да закрилят и опазват Европа от ислямизиране.

 

През 718 г. Арабският халифат – арабско-мюсюлманска държава, възглавявана от халифи, наместници (наследници, представители) на създателя на първата мюсюлманска община Мохамед, владее част от Южна Европа, огромни територии в Азия и Северна Африка. Неговата основна доктрина е налагането и разпространяването на исляма.

 

Светът става свидетел на сблъсък между исляма и християнството. Тъй като Европа е разпокъсана на малки и слаби държавици, Византия се оказва последната преграда за покоряване на християнството.

 

Арабският пълководец Маслама, след като подчинява по-голямата част от империята, се отправя към Константинопол. Според различни източници под негово командване са от 80 до 200 хиляди воини и около 1800 кораба. Това е 90 процента от армията на халифа. Градът е обграден по суша и море.

 

Броени дни делели империята от гибел, а ислямът е бил на път да завладее Европа. Тогава в далечината се задават

 

като виелица българските конници

 

Според хронистите ромеите помислили, че българите са в помощ на арабите и съвсем се отчаяли. Но скоро над стените на обсадения град се разнесли възгласи: „Христос победи!”. Викали защитниците на града, виждайки, че българите нападат арабите.

 

Кан Тервел бил начело на 60 до 80 хиляди конници, като 30 хиляди от тях били от елитната тежка конница. Кампанията започнала с унищожаването на 4 хиляден арабски разузнавателен отряд. Маслама едва се спасил, след което заповядал да се изкопаят два рова – единият да пази лагера му от ромеите, а другият – от българите.

 

За тези събития Михаил Сирийски пише: „Вихърът на смъртта ги грабнал, гладът така ги притискал, че те (арабите) изяждали труповете на мъртвите …”.

 

С настъпването на пролетта на 718 г. Маслама решава да се сражава. В резултат над 20 хиляди араби са избити от българите и е обявен пълен разгром на армията им.

 

Така се случило едно велико бедствие за исляма, а

 

Европа и християнството били спасени

 

Стига се дотам, че кан Тервел е обявен за светец в стария континент.

 

Отзвук за тази велика победа има и сред победените араби. Ал Масуди споделя: „Българите са огромен, могъщ, войнствен народ – един български конник може да излезе на глава на сто или двеста (арабски) конници…”.

 

Днешните западноевропейци обаче нямат и помен какво са сторили за техните предци - великият българин кан Тервел и неговите воини.

 

*

През изминалите хилядолетия десетки големи народи, дали много на човечеството, са претопени и спомените за тях са намерили място в историята на света. За щастие ние, българите, сме все още оцелели и сме единственият народ, който пази българското си име в най-чист и стародавен вид.

 

В този ред на мисли обаче си задавам въпроса налице ли са необходимите условия за още многовековно съществуване на нашата народност, когато настоящата обективност ни подсказва, че тези възможности са значително намалели. А причините за това са много и комплексни.

 

След отнемане на земята като лична собственост на българските селяни (след 1944 г.) постепенно техните наследници се отчуждиха от нея. За сметка на това обаче тя вече се изкупува, предимно от турци и араби, които един ден може и да я населят. Оттогава и отчуждението между човешките индивиди (заживели в градовете в бетонови панелни жилища) започна да се разширява.

 

След като през 1989 г. се освободихме („като отвързано куче”) от обръча на диктатурата, навлязохме не в полето на желаната демокрация, а в тресавището на анарходемокрацията .

 

В голяма степен държавата ни абдикира

 

от много нейни задължения и приоритети. Тя не потърси отговорност на политическите престъпници от близкото минало, а позволи да се появят и много нови (криминално-икономически) в настояще време. Пребоядисани бивши величия и техни наследници яхнаха икономиката и властта. Някои от тях станаха недосегаеми от законите милионери, които до голяма степен направляват управляващите.

 

Народът ни навлезе в продължителен преход с постоянна духовна и икономическа криза, с ширеща се беднотия и опростачаване. Затова немалка част от способните ни младежи търсят по-добро препитание в чужбина.

 

Новото ни поколение много малко знае и се интересува от величавото минало на величавия български род. Чувството на патриотизъм и национализъм изчезна от семейството и училището. Появиха се партии за тяхна защита, но (до сега) ръководителите им до голяма степен се оказаха неадекватни.

 

Демографският срив е в пълен подем. Много младежи не се женят, дори и тези, които са високо платени и имотни и имат възможност да отгледат по няколко деца. Други живеят на приятелски начала. Трети, като семейни (с изключение на циганите и по-малко на българските турци), раждат много малко. Семейството - като най-сигурната клетка в обществото от близкото минало - вече се разпада.

 

Материалното мислене е преобладаващо. По принцип винаги парите са били движеща сила в дадено общество, но днес (за целия глобализиращ се свят) са основна негова функция. С тях вече се купуват не само съвести на обикновени хора, но и на избиратели, магистрати, депутати, дори и на отделни министри.

 

И никак не ни изненадва, когато лица от „подземния свят” се изкачват до най-високите постове в държавата ни.

 

Духовността непрекъснато губи своите територии, върху които се настаняват материализмът и простащината. Моралът е в пълен упадък. Неговото мутринско-чалгаджийско лице се показва всекидневно не само по вестници, списания, телевизии и сборища, а и в политиката и държавността!

 

Законите в България в много случаи не се спазват. Корупцията и престъпността (във всичките й възможни форми) са в действие навсякъде.

 

Агресивността на хората (особено на младите) непрекъснато се подхранва с филми, в които се възхваляват и оправдават жестокости и убийства.

 

*

Въпреки величавото минало на българския род, на фона на сегашната му деморализация, народността ни е на ръба на разпада, на изчезването. Може ли да се възпре тази убийствена тенденция, за да оцелее нашата народност и да продължи нормалното си развитие?

 

Да! Може, но само с изготвяне на национална широкообхватна стратегия за бъдещето на страната ни и нейното население. Но кой да го направи? Това е най-трудният отговор.

 

Защото за тази цел са необходими личности, притежаващи върховна енергия и просветление, воля, себеотдаване, знания, умения, истински патриотизъм и национализъм за защита на България и на българския род!

 

 Бел. ред. - Авторът предостави статията си специално за Портала за нацията "Българи".

 

 

 

 

Коментари
2012-05-20 21:10:15 От: Иванов

За съжаление това е истината.Но вярвям че България ще я има още много векове на картата на света.

2012-05-23 11:12:34 От: Киряков

И аз вярвам.И се старая да накарам и другите да повярват!!
Вижте какво е написал Петър Осоговеца,ако не важи със пълна сила пък на!
http://www.spiralata.net/kratko/articles.php?lng=bg&pg=62

2012-05-24 20:22:50 От: Иванов

Колко вярно е казано.България ще пребъде на пук на тези които искат да я затрият.

2012-06-08 01:02:34 От: Николай Гусев

жестоката истина е, че България ВЕЧЕ е обречена. Новата учебна година (2011-2012) започва с 48% първолаци, майчиният език на които не е български. Като се знае, че част от циганите се самоопределят като "българи", става пределно ясно, че процентът на небългарските деца е по-голям от обявения. След две-три години младото поколение ще бъде преобладаващо небългарско. Така България отново ще оглави класацията на регреса като първата Авария (аварски каганат)на XXI век... Надежда всяка тука оставете!

2012-06-08 15:44:03 От: Живко

Е ко?Да се тръшнем на земята ли?Има 5 милиона българи в България и още толкова извън нея.Нищо не е свършено.Няма смисъл да се предава човек.По-добре да помислим как може да оправим положението. :)

2012-06-08 19:51:17 От: Николай Гусев

До Живко: - Какво конкретно предлагате?

2012-06-11 18:23:43 От: Живко

Не съм гений за да имам решение на такъв сложен проблем.Но нека започнем от вярата.В какво вярваш, че ще оцелеем или ще се погубим?Мисля, че ме разбираш..

2012-06-11 19:31:11 От: Николай Гусев

Щом поставяте така въпроса, отговорът е даден отдавна:
-Вяра без дела е мъртва вяра.

2012-06-14 13:27:47 От: Живко

Истина е това.И все пак е по-добре с вяра дори и без дела отколкото без двете..А когато казвате че дела няма-не мисля така.Всеки ден виждам примери за подражание и достойни жестове.Всъщност в това се крие истината - в човешката душа и сърце.Лесно е да си черноглед!Още по-лесно е да се усъмняваш в хората.Трудно е да повярваш в хората и да ги тласнеш и насочиш за да повярват и те.Незнам защо ги пиша тея работи,но явно съм заклет романтик...

2012-06-14 17:28:27 От: Николай Гусев

Софистичната казуистика, дори когато е несъзнателна (в смисъл неумишлена, "несмислена", незряла), е вредна и често пъти - заразителна. Не съм черноглед, и никога не съм бил - просто гледам как на практика се проявява Вторият закон на термодинамиката в обществената сфера. Голата вяра е апотеоз на безнадеждността.

2012-06-16 21:48:58 От: Йово

празната вяра и въздишките по миналото са напразни. Да изберем във властта експерти-патриоти, и да рестартираме държавата на нашите деди! Скоро ще има нова алтернатива за България

2012-06-17 14:19:49 От: Иванов

Кого визираш като нова алтернатива,Кунева ли? Ооо,не благодаря.Видяхме я и нея и в нашият и в европарламенто.
Има едно пророчество че жена ще оправи България но чак след 2018г. но не вярвам да е Кунева.

2012-06-21 12:23:35 От: Живко

Аз не говоря за празна вяра..Ако вие смятате,че е празна го отчитам като ваша грешка! :)Дефиницията за вяра е индивидуална за всеки човек.За себе си смятам,че тя ме тласка в правилната посока.А кой с какви дела ще допринесе,вече е друг въпрос.Не говоря за вярата в бога или нещо от сорта,а просто за един позитивен мироглед..

2013-07-09 21:31:59 От: болта

обречена е на гибел...управниците са майкопродавци..ще излезе че комунягите са били по големи патриоти

2013-07-09 21:37:23 От: болта

до иванов
ще има такова географско понятие като България...но нея няма да я има...и бих се радвал ако е населена тогава с китайци,хора работливи,кадърни и ядящи кучета и цигани

2013-07-10 12:55:26 От:

Болт,за китайците,кучетата и циганите съм съгласен.Но защо трябва да я няма България.Ще си внесем китайци, ще поразчистят,и по живо по здраво обратно.Защото може да стане като филмчето на Доньо Донев "Умно село".

2013-07-12 23:00:25 От: йоан

Сега ясно е ,че трудно можем да определим до колко сме чист окръвни българи.Това което сме наследили трябва да се защитава!

2014-12-27 20:25:37 От: Историк

България няма да оцелее! Съвр. българи са нихилисти и чуждопоклоници - западнеещи се задници! Тяхната най-висша цел е да изпратят децата си да учат на Запад, за да останат там и да се отродят! Съвр. българин няма ценности, няма идеали, а е един примитивен консумативист! Такива общности нямат бъдеще! Така че утре тук ще стане Мангалистан! Циганята се плодят като хлебарки и се превръщат във все по-зъстрашаваща опасност!

Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот
 

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече

« Март 2024 »
пнвтсрчтпксбнд
    
 1. 02.03. - Събития и факти
 2. 02.03.1941г. – България се включва към Тристранния пакт
 3. 03.03. - Събития и факти
 4. 03.03. - Освобождението на България от турско робство
 5. 03.03.1872г. - роден Борис Дрангов
 6. 04.03. - Събития и факти
 7. 04.03.1881г. – роден Тодор Александров, водач на ВМРО
 8. 04.03.870г. - независимост на Българската православна църква
 9. 05.03.1872г. – В Русчук загива Ангел Кънчев
 10. 05.03.1883г. – роден полковник Радул Милков - извършил първият боен полет
 11. 05.03. - Събития и факти
 12. 06.03. - Събития и факти
 13. 06.03. - Световен ден на глаукомата
 14. 07.03.322г. - Годишнина от смъртта на Аристотел
 15. 07.03.1876г. - Годишнина от патентоването на телефона
 16. 07.03. - Събития и факти
 17. 08.03. - Международен ден на жената
 18. 08.03.1451г. - Годишнина от рождението на Америго Веспучи
 19. 08.03. - Събития и факти
 20. 09.03. - Събития и факти
 21. 09.03. - Свети четиридесет мъченици
 22. 09.03. - Младенци
 23. 09.03.1230г. - годинишнина от битката при Клокотница
 24. 09.03.1934г. - роден Юрий Гагарин
 25. 09.03.1882г. - роден Коста Лулчев
 26. 10.03.1876г. - Годишнина от първия телефонен разговор
 27. 19.02. Месни заговезни
 28. 10.03. - Събития и факти
 29. 10.03. - Православната Църква почита паметта на св.Галина
 30. 11.03. - щурмът на Одринската крепост