Започват бойните действия на българската армия под оперативното ръководство на 3-ти Украински фронт.


Започват бойните действия на българската армия под оперативното ръководство на 3-ти Украински фронт. България воюва на страната на Антихитлеристката коалиция срещу Германия. Настъплението на българските войски е в направление Ниш, Скопие и Велес. Успешно се осъществяват Нишката, Страцинско-Кумановската, Брегалнишко-Струмишката и Косовската операция.