Възстановена е църквата “Св. Никола Чудотворец”.


Храмът се намира в Мелник и е паметник на културата с национално значение, като част от културно-историческия резерват "Мелник". Построена е през XIII в. През средновековието на мястото е имало еднокорабна църковна сграда. Възобновена и разширена през 1582 г. През 1657 г. претърпява ново преустройство, чийто ктитор е митрополит Теофан. През 1689 и 1696 г. под ръководството на Макарий ІІ в нея са правени нови поправки. През 1756 г. е изградена във вид, напълно подобен на сегашния. Запазена е епиграма върху стария иконостас, която посочва за ктитор митрополит Макарий ІІІ. През 1895 г. сградата е унищожена от пожар, но в началото на ХХ в. е възстановена в стария си вид от 1756 г. Реконструкцията и реставрацията е извършена от Националния институт по паметниците на културата.