23.05. - Събития и факти


 

Родени на този ден:

 

 

 

* Карл Линей (1707), шведски учен-ботаник, каталогизира около 4400 животни и 7700 растения; основател на научната класификация на организмите, положил основите на съвременната таксономия, смята се и за един от бащите на съвременната екология

 

 

* Франц Месмер (1734), австрийски лекар, считан и за родоначалник на съвременната хипноза и косвено на психоанализата

 

 

* Михаил Греков (1847), български революционер, участвал в първата българска легия, доброволец в Руско-турската освободителна война (1877-1878)

 

 

* Ярослав Вешин (1860), чешки художник, живял и творил в България, един от създателите на българското изобразително изкуство („Самарското знаме“ (1911), „Атака“ („На нож“, 1913), „Отстъплението на турците при Люлебургас“ (1913), „Люлебургас-Чаталджа)

 

 

* Олга Кирчева (1903), българска актриса * Мила Павлова (1928), българска актриса

 

 

* Емилия Радева (1932), българска актриса

 

 

* Мариана Аламанчева (1941), българска актриса

 

 

 

 

 

 

 

Събития и факти:

 

 

 

 

* Световен ден на кръводарителя

 

 

* Празник на Националната разузнавателна служба

 

 

* 1880 — приет е първият Закон за административното деление на Княжество България, с който се закриват губерниите

 

 

* 1900 — избухва бунт против натуралния десятък в Дуранкулак