19.12.1877 - След атака на ген. Гурко турските войски отстъпват от Арабаконак


1877 - След атака на ген. Гурко турските войски отстъпват от Арабаконак към Пазарджик.