10.12.1877г. - Годишнина от падането на Плевен


Годишнина от падането на Плевен

 

 

 

Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-турската война (1877–1878). В нея османските сили задържат в продължение на почти пет месеца град Плевен, обсадени от числено превъзхождаща ги армия на Русия, Румъния и Финландия, като с това забавят руското настъпление в Тракия.

 

 

Осман Нури паша, наричан още Осман ал-Гази остава в историята със самоотвержената защита на град Плевен срещу руски войски по време на Руско-турската война (1877–1878). Осман паша е възпитаник на Военна академия в Константинопол, приз 1853 г. постъпва на служба в кавалерията, участва в Кримската война (1853-1856), по-късно в Ливан (1860), Крит (1866-1869), Йемен (1871).

 

 

В началото на Сръбско-турската война през 1876 Осман паша получава командването на корпус от 35 000 души, базиран във Видин. С избухванетона Руско-турската война (лятото на 1877) армията на Осман паша е прехвърлена на изток, за да блокира преминаването на река Дунав от руснаците.

 

 

Осман паша не успява да достигне навреме до Никопол и затова избира стратегически да се укрепи в Плевен. Под командването му града остава непревземаем в продължение на 5 месеца. Руското командване предприема 3 атаки, но не успя да проникне в града, затова го обсажда и блокира вътре гарнизона на Осман паша.

 

 

На 10 декември 1877 г. Осман паша прави опит за разкъсване на блокадата в посока към София. Огромните му обози тръгват да пресичат река Вит по няколко импровизирани моста, но след временен успех срещат силния отпор на русите. Понасят и много жертви, особено сред цивилното турско население - предимно жени и деца.

 

 

Обкръженият от всички страни Осман паша разбира, че опитите за съпротива са безсмислени и единственият разумен изход е да сложи оръжие и запази живота на войниците от своята 20 000 армия. И със сълзи на очи той дава заповед да се прекрати стрелбата и да се издигне бяло знаме, след което предава сабята си на генерал Ганецки. След завръщането си от руски плен Осман паша заема почетни длъжности в султанския двор и четирикратно е военен министър на Османската империя.