08.10.927г. - Българската църква е обявена за автокефална


Българската църква е обявена за автокефална църква и за първи български патриарх е избран Дамян - архиепископ на Дръстър.  

 

 

Дамян е български патриарх от епохата на Първата българска държава. Архиерейството му обхваща значителен период от няколко деситилетия, който най-общо попада в средата и втората половина на Х век. Известните факти около личността на Дамян са нищожно малко. Поради това съществуват многобройни и доста противоречиви хипотези, свързани както с личността на този висш духовник, така и с времето, мястото и обхвата на неговото светителство.

 

 

За патриарх Дамян научаваме от един единствен наративен източник - т. нар. Дюканжов каталог на българските архиепископи от XIII в. Паметникът носи името на своя откривател - френския учен от XVII в. Шарл Дюканж, който е един от първите византинисти в света. Дамян е посочен като петия духовен водач на българите. Текстът за него е изключително кратък и гласи: "Дамян (който светителствал) в Доростол, а сега Дриста. При него и България бе почетена за автокефална. Той по заповед на император Романа Лакапина се провъзгласи за патриарх от императорския съвет, а после биде низведен от Йоана Цимисхия."

 

 

След учените се е наложило мнението, че от патриарх Дамян нататък Дюканжовият списък в повече или по-голяма степен става обективен и съобщава за личности, които действително са български йерарси. Това го превръща в основен извор за Българска църква от края на Х и нач. на XI век. Логично се наблюдава голям научен интерес към Дюканжовия списък и представения в него патриарх Дамян. Каталогът съобщава няколко важни факта, свързани с този духовник:

 

1. Дамян е първият и единствен патриарх на Българската църква, признат от Византия.

2. При Дамян Българската църква се сдобива със статут на автокефалия.

3. И двете привилегии са предоставени на Българската църква и лично на Дамян от император Роман І Лакапин.


4. Дамян е лишен от патриаршеското си достойнство от император Йоан Цимисхий. Авторът на текста не съобщава дали Цимисхий отнема и автокефалията на Българската църква.


5. Дамян ръководи Българската патриаршия от Дръстър.

Интересното е, че няма нито един учен, който да е съгласен и с петте постановки. Разделът за Дамян в Списъка на Дюканж винаги се приема само частично за достоверен.