07.04.1795г. - в Париж е въведена метричната система


Годишнина от въвеждането на метричната система
На 7 април 1795 г. за първи път в Париж официално се въвежда метричната система; метърът става мерна единица.


В България, това става близо век по-късно на 19 март през 1889 г. влиза в сила Закон за мерките и теглилките, променян нееднократно по-късно, а от 1910 г. се България се присъединява и към Международната конвенция за метъра.