06.04.885г. - умира св. Методий, покровител на Европа


Успение на св. Методий Славянобългарски


 Св. Методий е по-голям брат на славянския равноапостол св. Кирил Философ. В ранната си младост избира военно поприще и десет години управлява славянска област подвластна на византийския император. Почуствал божието признание се отказва от високия си пост и постъпва в манастир в планината Олимп. По-късно при него идва и по-малкият му брат Константин. От тогава те не се разделят до смъртта си и заедно извършват великото и забележително дело - създаването на славянската писменост и на християнската просвета сред славяните.


В Моравия двамата братя учат народа в християнска вяра на достъпен славянски език и това продължава до смъртта на св. Кирил в Рим. В изпълнение на завета на брат си да продължи общото им дело, Методий отива в Панония и се отдава изцяло на проповедническа и книжавна дейност, което не остава незабелязана от немското духовенство. Методий е затворен в един баварски манастир и освободен след застъпничеството на папа Йоан VIII.


Св. Методий продължава делото си на славянски равноапостол като проповядва словото на божествената истина и като превежда от гръцки на славянски език свещените книги. Умира на 6 април 885 г.


На 31 декември 1980 г. светите братя Кирил и Методий са обявени от папа Йоан Павел Втори за покровители на Европа.