01.04. - Международен ден на птиците


Международен ден на птиците.Чества се от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици