Почеркът говори: графологичен портрет на Апостола

Автор: Ангел Биков


Почеркът говори: графологичен портрет на Апостола

Почеркът на Левски като цяло е позитивен, четлив, хармоничен, високообработен, групиран.

 

 

 

След дългогодишната ми работа свързана с идентифицирането на лица по ръкописно написания текст и положени подписи, реших да надникна и от към другата страна на почерка - а именно данните, които той дава за чертите от характера на лицето.

 

Този подход все още не се използва както от правораздавателните институции у нас, така и от бизнеса. Остава извън полезрението на използваната в съдебния процес криминалистическа експертиза на почерка.

 

Предизвикателство бе за мен да изследвам почерка не на кой да е , а на самия Васил Левски. Любопитно бе за мен да проверя да ли онова, което учим в училище, четем, чуваме и прочие за тази  най-титанична за България личност е истина!

 

За целта се сдобих със следните ръкописи на Левски, сред които имаше и подписи положени лично от него , а именно:

- Писмо от 06.07.1871г. до Данаил Попов;

- Писмо от 20.07.1871г. до Иван Кършовски;

- Писмо от 28.12.1871г. до Данаил Попов;

 

Според класификацията на Жан Крепио-Жамен, основател на графологията, установих:

 

Почеркът на Левски като цяло е позитивен, четлив, хармоничен,  високообработен, групиран. В него преобладават овалните форми. Буквите са дребни и еднакви по размер.В думите те са навързани по 2- 3  и устойчиво са изписвани  с наклон на дясно;

 

Линията на реда е вълнообразна. Натискът при писането е засилен, при което се наблюдава и известна релефност при изписване на буквите. Темпът на писане е ритмичен.

 

От предоставените ръкописи е видно, че Васил Левски  е спазвал правилата за писане, като е имал навика при писането  да не оставя поле от дясната страна на листа. 

 

При детайлното изследване на почерка, целящо да открие и набележи признаците на неговата индивидуалност бе установено следното:

 

- Левски е имал навика към някои от изписваните букви, като напр.”К”;”Б”, “В” и др. да поставя допълнителни украси

- често използва и латинската форма на буквата “и”-  “ i ”, като точката над нея е поставял  със засилен натиск

- завършващите елементи на букви като “а”; “е” и др. са изписани с удължени заострени заключителни части

- буквата  “д ” е изпълнявана с надредов елемент.

 

Подписът притежава буквена транскрипция, имаща вида “В.  Л -кiй”. В някои случаи пред буквата “к” се изписва буквата “с”, а след буквата “Л” – буквата “ь”.  Така посочения буквен състав Левски е имал навика да подчертава с няколко ъгловото свързани черти.

 

След  извършената оценка и обобщаваща интерпретация  на  излъчените по-горе признаци, на базата на Системата на Крепио - Жамен бе съставен графо-психологичния портрет на Васил Левски даващ информация за следните качества от неговия характер:

 

- Тиха скромна и организирана личност обичаща реда, изпълнена с гордост и доброжелателност;

- Личност притежаваща висока  интелигентност, проницателност,   здрав разум и силна воля;

- Личност умееща да разбира и ръководи хората;

- Разсъдлива личност, която преди да пристъпи към решаването на даден проблем е обичала да го анализира най-задълбочено;

- С великолепно чувство за адаптация дори и при рискови ситуации;

- Личност, която пести време и пари и не се страхува да критикува недостатъците.

 

- От електронното издание kriminalist.info - Р. С.

 

 

 

Коментари
Няма написани коментари.
Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот
 

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече