Нови 1 млн. лв. за мониторинг на ромската интеграция


Нови 1 млн. лв. за мониторинг на ромската интеграция

Администрацията на Министерския съвет обяви обществена поръчка...

Администрацията на Министерския съвет (АМС) обяви обществена поръчка за “разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.”, предава БГНЕС.

Стойността на мониторинговата система и на софтуера възлиза на 1 044 000 лв., с ДДС, а средствата са по европейската програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 година. Разходването на средствата, макар и по одобрен проект за ромска интеграция, е трудно обяснимо, тъй като т.нар. “мониторинг” в голяма степен се извършва и в момента от Националния статистически институт (НСИ), коментира Агенцията.

До 30 ноември 2017 г. Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС ще трябва да е въвел в експлоатация системата позволяваща извършването на мониторинг на дейностите по Стратегията за интеграция на ромите, приета с Решение на Народното събрание през 2012 г.

В сумата от над 1 млн. лв. се включва, освен изработването на софтуера и на самата система, но така също и обучение на около 600 души експерти, които са ангажирани на централно и регионално ниво (28-те областни центрове-бел.ред.) с интеграцията на ромите.

Кандидатстването за изпълнение на поръчката приключва на 13 март 2017 г., а критерият за подбор ще е 50% предложена цена и 50% качество на изпълнението. До края на работния ден в четвъртък от Администрацията на МС не бяха публикували подробната документация за обществената поръчка, а само решението и обявлението за нея.

Справка в информационната система на Министерския съвет показа, че и без държавата да дава поредните над 1 млн. лв. от европейските фондове за ромската интеграция, този път за софтуер за мониторинг на изпълнението на Стратегията за интеграция на ромите 2012-2020 г., такъв е извършван. Всяка година Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към МС изготвя подробен доклад за изпълнение на стратегическите насоки, зададени от Народното събрание през 2012 г.

От годишните анализи за ромската интеграция става ясно, че Националният съвет ползва за изготвянето им информацията на Националния статистически институт.

Така например от Доклада за 2015 г. става ясно, че продължава да бъде незадоволителен обхвата на профилактичните медицински прегледи сред ромската общност, както и се запазва тенденцията на нередовност при здравното осигуряване, липсата на избор на семеен лекар, ниската грамотност и липсата на здравна култура.

И без разходването на 1 млн. лв. става ясно, че от 2010 година насам НСИ регистрира, макар и с незначителни темпове, намаляване на броя на ражданията от майки на възраст под 18 г. Ако през 2005 г. на всеки 1000 раждания в страната 60 са от майки под 18 г., то през 2014 г. съотношението е 46,4 към 1000. През 2014 г. 3126 деца са родени от непълнолетни майки, което поставя в риск здравето и благополучието както на децата, които стават родители, така и на новородените деца

Коментари
Няма написани коментари.
Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот