Населението на България ще продължи да намалява

 (1 коментар)


Населението на България ще продължи да намалява Емблемата на НСИ. Репродукция: Агенция "Фокус"

Председателят на Националния статистически институт Мариана Коцева в интервю за Агенция „Фокус”

Фокус: Г-жо Коцева, изглеждат ли плашещи данните, че след 40 години се очаква населението на България да намалее с 3 милиона?


Мариана Коцева:
Националният статистически институт (НСИ) има официална демографска прогноза. Тя се различава от посочените от Вас числа. Според нашите данни в края на 2007 г. постоянното население на България е 7 640 238 души. То ще продължи да намалява, независимо от подобряването на някои характеристики на възпроизводствения процес и през 2020 г. ще бъде около 6,953 милиона души, през 2030 г. - 6,436 милиона души, през 2040 г., - 5,971 милиона души, а през 2060 г. - 5,138 милиона души. След 40 години се очаква населението на България да намалее с близо 1,700 милиона души.
През 2007 г. 113 004 души са починали, като от тях мъжете са 59 823, а жените - 53 181. Равнището на смъртността е 14,8 на хиляда. Твърде високо равнище.
На 25.03.2009 г ще бъдат представени актуалните демографски данни за изминалата 2008 г., въз основа на които ние ще имаме най-точна и съвременна картина на това, което се случва. Въз основа на актуалните данни за 2008 г. ще има коментари върху демографското развитие в бъдеще.


Фокус: Очаквате ли запазване на тенденцията за намаляване на раждаемостта и увеличаване на смъртността?


Мариана Коцева:
Първо искам да кажа, че през 2007 г. продължи нарастването на броя на ражданията в страната и повишаването на равнището на раждаемостта. През 2007 г. в България са родени 75 915 деца, т.е. 1 371 деца повече от 2006 г. Това нарастване на раждаемостта се наблюдава през последните 4 години. По отношение на смъртността, когато имате едно застаряващо население, не може да очаквате, че ще намалее смъртността, защото относителният дял на възрастните хора се увеличава в страната. Така че тази висока смъртност ще се запази на това равнище, но това е чисто биологически процес.


Фокус: Има ли нови моменти в законопроекта за преброяването на населението?


Мариана Коцева:
Преброяването е едно от най-традиционните мащабни статистически изследвания, които се правят. То се провежда веднъж на 10 години и има за основна цел – да бъде изчерпателно. Това е един уникален шанс да се събере комплексна информация по редица важни признаци: възраст, пол, образование, трудов статус, етническа принадлежност, вероизповедание, майчин език и др.. От тази гледна точка, ако има нещо ново, то не е в обхвата и съдържанието на информацията, която ще се събира, а по-скоро в организацията и прилаганите информационни технологии.
В съвременния век, при наличието на информационни и комуникационни технологии, ние сме длъжни да улесним гражданите при преброяването им, при подаване на информацията. Предвиждаме възможност част от гражданите да се преброяват електронно по интернет. Ние сме длъжни да използваме съвременни технологии и при обработка на данните, за да получим по-бързо резултатите. През изминалите години е трябвало повече от една година, за да се обработят данните и да се оповестят резултатите. Вие в съвременния век на комуникациите представяте ли си го това? Сега има компютри, има техники за сканиране на въпросници. Целта е да оповестим колкото се може по-бързо данните от преброяването, за да влязат в употреба своевременно.
Нов момент в преброяването 2011 г. е, че за първи път ЕС има регламент, законодателен акт, с който се задължават всички 27 държави-членки да проведат преброяванията си през 2011 г. и се регламентира основната информация, която са длъжни да съберат. Аз вече ви изброих основните характеристики на населението, за които ще се събира информация. Това е новото. За първи път ЕС провежда преброяване в една и съща година и има минимум от стандартна информация, която трябва да се събере. Това, разбира се, не означава, че ние като държава не можем да съберем малко повече информация.


Фокус: Как точно ще се опитате да улесните гражданите при преброяването и колко време ще отнеме събирането и обработването на данните от преброяването?


Мариана Коцева:
В законопроекта, който ние внасяме в Министерски съвет, който е разбира се, само предложение, което трябва да бъде съгласувано с различните министерства и да получи окончателно одобрение от Народното събрание се предвижда електронно подаване на данни, предвидено е самото преброяване да се проведе в рамките на две седмици. Предвидили сме да има официален доклад до края на 2011 г.


Фокус: Изисква ли Европа определени правила при преброяването, които ние досега не сме спазвали?


Мариана Коцева: Не, просто целта на този законодателен акт е първо, да се уеднакви времето, в което се провежда преброяването – то да бъде в една и съща година -2011 и второ, да се гарантира, че ще се събере минималната информация от всички държави-членки на ЕС, която е необходима за изработване на европейски политики. Тази информация винаги е присъствала в българските преброявания. Няма нищо, което за нас да е ново, необичайно или различно. Няма нищо, което да ни притеснява. И друго. С разработените Препоръки на ООН за предстоящите преброявания, възприети от Конференцията на Европейските статистици и подготвени в сътрудничество с Евростат, ще се постигне максимална хармонизация в статистическата методология на преброяванията в отделните страни.

 

 

Агенция "Фокус" - С. М.

Коментари
2009-03-17 21:25:13 От: joro11

Как ще има раждаемост бе, чукчи? Защо й викаш председател? Тя е председателка.
Защо Меркел да е канцлека, а нашите министърки и пр. да да министър, комисар... Разбра ли ме, българино?

Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот