Нацията като етническо наслагване (1)

Автор: Джон Хъчинсън, Лондон


Нацията като етническо наслагване (1) "Свободата води народа" - Йожен Дьолакроа

В Етническите корени на нациите (1986) и последвалите трудове Антъни Смит атакува наложеното модерно твърдение, че нациите са принципно нови политически образувания, създадени от идеологията на национализма.

 

Смит изследва многопластовата природа на етническото минало и как националистите са ръководени и ограничавани от митове и спомени в процеса на конструиране на нацията. И особено изтъква културната роля на Романтизма в този процес.

 

Романтизъм и национално възраждане

 

За Хердер нацията е първична и уникална културна и териториална общност, чрез която индивидите развиват пълния си потенциал. Хердер описва човечеството като разнообразно по същността си, а световния прогрес – като резултат от взаимодействието на нации, всяка от които дава своя уникален принос.

 

Това е нов за времето си динамичен и демократичен възглед за човечеството. Според него историята е оръдие на социално обновление.

 

Полицентрични взаимодействия

 

От края на XVIII век европейските интелектуалци, убедени, че цивилизацията им е откъсната от корените си, търсят нови източници на вдъхновение извън закостенялото християнство и механичните философии на Просвещението. Елинофилите откриват този източник в гръцката античност, а други се обръщат към „основополагащите” цивилизации на Египет, Персия и на арабите.

 

Един резултат се оказва много важен: „откриването” през 80-те години на XVII век от британски учени-ориенталисти в Калкута, водени от сър Уилям Джонс и Хенри Колбрук, на индоарийска санскритска цивилизация в северна Индия, развила се през второто хилядолетие пр. Хр., която те обявяват за „първоначалната” човешка цивилизация. Предположението на Джонс, че санскрит е праезикът на Европа, получава „научен” статут в индоевропейската езикова класификация на Франц Боп през 1816 г.

 

Представата за родословното дърво на човечеството, основана на етно-културни принципи, вдъхновява мислители и учени от цял свят да преоткрият и документират най-далечния произход на хората по света и техните взаимовръзки като средство за откриване на смисъла на настоящето, като по този начин се стимулира възхода на археологията, филологията, фолклористиката и съпоставителното изследване на религията.

 

Процесът има няколко последици. Най-напред той подрива съществуващия класов ред в Европа и между Европа и останалия свят. В рамките на Европа за престижни се приемат връзките на владетелите и народите с библейски фигури или с гръко-римска античност.

 

Откритието на Джонс е изтълкувано от братята Шлегел като декларация за азиатския произход на европейците (гърци, римляни, келти, германци и славяни), които мигрирали от изток на последователни вълни. Немските романтици претендират за пряк произход от „езичниците” арийци и за културно водачество на съвременна Европа, което се противопоставя на имперските претенции на Наполеонова Франция, която се легитимира като нова Римска империя.

 

Германия се превръща в център на романтическия национализъм и нейните мислители и университети вдъхновяват интелектуалците от европейските народи без собствена държава в Европа, от финландските до словашките територии и отвъд тях.

 

Представата за гръцкото наследство вдъхновява сътрудничеството между европейските интелектуалци и общественото мнение за подкрепа на гръцката борба за независимост против Османската империя, обрисувана като борба между европейската свобода и ориенталския деспотизъм.

 

Представянето на световната цивилизация като продукт на национални култури, всяка от които играе определена роля, оправдава взаимното заемане на култура. Националистите убедено твърдят, че дори в момента да е изостанала, тяхната нация някога е била учител на други нации, ето защо подобно заимстване от напредналите нации не е нищо повече от възстановяване на своето наследство.

 

В същото време борците за възраждане отхвърлят безкритичното възприемане на външни модели: заимстването трябва да откроява отделните нации, а не да ги замъглява в рамките на една единствена концепция за развитие.

 

Като се противопоставят на френските либерални революционни принципи, консервативните славянофили в Русия възхваляват модела на Англия от началото XIX век, където поземлената дребна аристокрация подкрепя умерените реформи. Също националистическите групи в неевропейски държави като Япония, Османската империя и Китай търсят по света модели, по които да преустроят своите общества така, че да избегнат европейските имперски предизвикателства.

 

История

 

Историята замества религията като ръководство за колективна идентичност и съдба. Учените-историци стават бащи на своите нации.

 

В търсене на колективна автентичност, романтиците се съсредоточават върху най-ранните проявления на народите, когато техните първични характери са най-ясно изявени. Търсят се старите езически корени преди налагането на християнството.

 

Същността на нацията се разкрива чрез златната ѝ епоха, когато процъфтява съзидателният ѝ дух. Гръцкото национално съзнание в началото на ХІХ век е стимулирано от съпоставката на елинската древност, основа на европейската цивилизация, и съвременната съдба на изостаналите селяни, поданици на Османската империя. Историята призовава за действие!

 

Родни земи

 

Обикновено етническите групи разглеждат себе си като свързани „по наследство” със земята. Романтизмът засилва, разширява, и укрепва чувство на принадлежност към родината. Провъзгласява за свещен дълг защитата и възвръщането на националната територия.

 

Като част от откриването на колективния си аз, националистите трябва да предприемат пътешествия, за да документират отличителните качества на своята среда и нейната културата.

 

В края на XIX век десетки хиляди млади членове на финските средни класи посещават Карелия, за да се докоснат до нейната поезия, а след обявяването на финландската независимост финската национална държава води две войни със СССР, за да извоюва този свещен за нацията регион.

 

Следва

 

 

Коментари
Няма написани коментари.
Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот