Доц. Лиляна Димитрова-Тодорова: “Случи се” – един от новите паразити в езика ни


Доц. Лиляна Димитрова-Тодорова: “Случи се” – един от новите паразити в езика ни

Колцина българи, освен трънчани, знаят че по оня край на стара мома викат „староседелица”? Излезе Том VІІ на етимологичния речник

ВИЗИТКА 

Доц. Лиляна Димитрова-Тодорова, доктор на филологическите науки, е в авторския екип, който подготви седмия том на Българския етимологичен речник. Досега тя ръководи секцията за българска етимология при Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН. Член е на Етимологичната и ономастичната комисия при Международния комитет на славистите и на Интернационалния съвет за ономастични науки.

 

Често чувам: „така”, „разбираш ли”, „нали така” – прави ми  впечатление повсеместната им употреба.. В последно време “случи се” измести “проведе се” и “състоя се”. Паразитизми са именно тези думи, които се използват вместо други, и то на всяка втора дума. Без тях по-лесно  може да се разбере контекстът и езикът става по-чист. Не се използват синонимите. Нашият речник може да бъде полезен, за да не се използва една-единствена дума за всичко.

 

Така нареченият политически език е много беден. Повтарят се непрекъснато едни и същи термини. Не е разчупен. Употребяват не на място думи и фрази.

 

Дразни и т.н. „мекане”: правиме, работиме, готвиме. Това преди всичко е дефект на софиянци. Изключително много ме дразни. Почти всички политици обаче го правят, включително и министър-председателят Бойко Борисов.

 

Подготвихме том VІІ на етимологичния речник, който започва със “слово” и завършва с “терясвам”.  Добавям, че той  продължава традицията на предишните. Не се знае, но първият том още не е бил с докрай избистрена концепция, авторите не са разполагали с толкова богат лексикален материал. С всеки следващ речниците се обогатяват по отношение на диалектната лексика.

 

Какво значи “терясвам” ли? Думата е диалектна, от Костурско е, сега в Егейска Македония. Означава дялкам врата, за да се затваря по-добре. В речника представяме думи от цялото езиково землище, и извън границата на българската територия.

 

При подготовката на Том VІІ  включихме и  изключително много нови, неизвестни думи от нашето словно богатство.. Освен общоупотребимите книжовни думи, освен тези от интернационалната лексика има и много други интересни. Остарялото наречие тахмин от речника на Найден Геров например означава напосоки, приблизително. Все още се използва и "теква ми" (идва ми наум).

 

 Речникът въвежда в научно обращение голям масив от недостъпни досега за нас факти от българската народна езикова традиция. По тази причина трудът се използва от учени с различна профилираност, не само от етимолози и специалисти по езикознание като цяло, но и от културолози, фолклористи и др.

 

Според мнението на учени от чужбина речникът е едно от най-известните и най-авторитетните издания. Това е единствен по рода си речник, който отчита историята и произхода както на съвременната българска книжовна лексика, така и историческата и диалектната лексика. Този речник преминава националните граници.

 

Той е необходим за компетентни проучвания на другите славянски езици и е принос към съкровищницата на българското и световното езиковедско и културологично знание. Речникът се използва в САЩ, в Канада, в цяла Европа. Купен е от библиотеки от англоезични и германоезични страни.

 

Не може да се каже, че Том VІІ се забави, но за следващия, наистина,  не се знае кога ще излезе. Авторите на новоизлезлия том са 9 души. В момента само един автор и една млада начинаеща колежка са останали на работа. Не е ясно кога и как ще излязат следващите томове. В резултат от реформата и борбата срещу БАН, поради липсата на финансови средства висококвалифицирани специалисти бяха пенсионирани в творческа зрялост.

 

Част от колегите пък в кризата намериха работа в университети в Чехия, Германия, Турция и Канада. Оттук нататък как една колежка ще се справи сама с помощта на две съвсем млади момичета, не знам. Речникът на всяка цена трябва да бъде завършен. Ние получихме писма от над 80 учени, които твърдят същото.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Слънчупульо казват на слънчогледа в Бачково

 

Какво е слоч?

Разбира се, че саламура от сирене. Така я наричат в Дебърско.

Малцина могат така категорично да отговорят на въпроса, ако не разгледат седмия том на Българския етимологичен речник, който издаде БАН. В него се обяснява произходът на хиляди думи.

Авторите дадоха още любопитни примери от речника.

 

- Слубник - годежар, който пръв известява на сватбата, че момъкът идва за невестата (Гоцеделчевско);

- Слуговеш - шетня, шетане (Тръстеник, Плевенско);

- Слънчупульо - слънчоглед (Бачково)

- Смоскюва се - втвърдява се (Костандово и Ракитово, Велинградско);

- Смрачка - кокиче (Царино, Крумовградско);

- Смутуторям - повалям някого в борба бързо и енергично; извършвам енергично работа (Еленско);

- Совойница - обред, при който на Богоявление група моми обикалят по къщите и с китка босилек ръсят с вода, донесена в "потайна доба" (Балван, Великотърновско);

- Сокървица - кръв, смесена с гной (Банско);

- Сопелка - свирка (разпространено в редица диалекти);

- Соповец - ноздра (Габрово);

- Соска - печка от тухли (Смолница, Добричко);

- Софручен - набръчкан (Габрово, Ксантийско);

- Сенцара - къса горна дреха (Котел);

- Специерин - аптекар (остаряло);

- Среч 'дума, съгласие' (Веригово, Карловско)

- Староседелица - стара мома (Трънско);

- Старци - карнавал (Лилково, Пловдивско);

- Стоарина - измислени същества, с които обикновено плашат малките деца (Баничан, Гoцеделчевско);

- Стракиня - глинена паница (Маданско, Смолянско, Кръстополе, Ксантийско);

- Сурвички - Нова година (Съчанли, Гюмюрджинско);

- Тайлак - мъжко конче до три години (Алфатар, Силистренско)

- Такур-такур - крака (Бели бряг, Старозaгорско);

- Такю - баща, татко (Угърчин)

- Тамах - алчност (Софийско);

- Тамахкяр - скъперник, алчен човек (Шумен);

- Тантун - празна работа (Самоковско)

- Тарашман - щурец (Виден, Казанлъшко);

- Татар- дървеница (Хаджидимово, Благоевградскo);

- Тафрадосвам са - гиздя се, кича се (Асеновградско);

- Твор - животно пор (Кумановско, Cкопско)

- Тегар - корем (Бобошево).

 

 

По в-к 24 часа, Ярослава Прохазкова  -  С. М.

 

Коментари
Няма написани коментари.
Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот
 

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече