БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА – проект

Автор: Илия Илиев (4 коментара)


БЪЛГАРСКАТА  НАЦИОНАЛНА  ДОКТРИНА – проект

Елитът на всеки народ и държава, който провижда бъдещето им с векове напред, го дефинира под формата на национална доктрина.

 В мрака на османското владичество пръв Паисий Хилендарски удари камбаната, за да пробуди угнетения български народ и го въоръжи с гордост и вяра в независимото му развитие. Неговата „История" от 1762 г. с всички основания може да се счита за първата българска национална доктрина. Този безподобен в историята ни труд са споменати факти, събития и личности от миналото ни, които очертават хода на развитието на България от времената на Атила и Ернах до сгромолясването й под ятагана на ислямския халифат. Призивът „О, неразумний юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин!" се превръща в зов за възраждане на националния дух, в първия национален идеал за изява ва националната идентичност на българския народ.


През 1872 г. Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов и други просветени родолюбци представят пред Българският централен национален комитет „Програма за национално освобождение" в 10 точки. По своята същност тя се доближава до национална доктрина.


Научният център за българска национална стратегия предложи настоящият проект за нова национална доктрина, съдържаща три основни раздела:


*Българска национална идея

*Български национален идеал

*Български национални интересиБЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕЯ


днес тя е съзнанието за:


*непосредствените ни стремежи

*това, което искаме

*средствата, пътищата, начините за неговото постигане

*състоянието и перспективите на нациятаБългарската национална идея ни показва пътя да постигнем:


*единство на нацията, устремена към по-добро бъдеще

*създаването на модерна национална държава

*вяра в собствените сили и възможности да реализираме без чужда помощ заветите на дедите ни, а именно: да съхраним постиженията на техния труд, да доразвием и обогатим националната ни ценностна система,, националното образование и възпитание, изкуство, литература, наука, традиции и обичаи

*създаването на гражданско общество, основано на принципите на равноправие и хармония, биз етнически и религиозни противоречия и борби

*сътворяването на криле за нашия национален научен и творчески гений, за да достигне той висините на общочовшкия подем и напредък

*недопускане чужди сили да ни тласкат със съмнителни намерения към загуба на национална идентичност и национален суверенитет в ущърб на националните ни интереси


Националната идея включва:


*грижата за оцеляване на България, българската нация и духовност

*могъществото и духовния разцвет на българската държава

*приносът на българската нация в развитието на европейската и световната култура и цивилизация

*пламъкът на българския патриотизъм и родолюбие

*непокорството на българския дух

*творческата енергия и способността на българската нация да създаде уникална ценностна система, която включва звучен и сладък език, традиции и обреди, етнографски и етнокултурни образци на изкуството, образци на изобразителното изкуство, скулптурата

*интелектуален потенциал, който ни е позволявал още от древността да създаваме висока духовна и материална култура

*оптимизъм и вяра в бъдещето на България, кодирани в генотипа на българската нация

*стремеж да участва активно в процеса на взаимодействието и взаимопроникването на народите при запазване на основните специфики на националната си идентичност

*приобщаване към европейската идея за обединена Европа на нациите, в която желаем да дадем своя принос на нация с многовековна история и значителен принос за цивилизацията.БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ


Произтича от българската национална идея и представлява стратегическата цел на нацията, която се стремим да постигнем в определено бъдеще. Възниква на определен етап от развитието на нацията в зависимост от конкретните исторически, социално-икономически и политически условия и интереси. Представлява динамична категория, актуализира се в зависимост от потребностите на времето.


Националният идеал има комплексна конструкция и отразява различните аспекти от дейността и интересите на нацията. Предопределя съдържанието и приоритетите на националните ни интереси във вътрешната и външната политика. Отразява националната ценностна система, осмислянето на националното самосъзнание и дух.


Научният център за българска национална стратегия формулира националния идеал на българската нация в БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА - БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХІ ВЕК:


Свободна, независима, демократична и благоденстваща България;


Духовна обединителка на българската нация;


Опора на българите по света
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ


Представляват дългосрочни или краткосрочни приоритети на нацията и държавата, различни през различните исторически периоди на съществуване и развитие. Стремежът към тяхното своевременно и пълноценно решаване облагодетелства дължавата и нацията. Ето защо всяко действие във вътрешнополитически и външнополитически план трябва да се предшества от въпроса: „Какъв е интересът на България?"
Националната доктрина съдържа и пакет от национални стратегически програми и приоритети. Всяка програма има срок за реализиране в рамките на 5-10 години, после се налага актуализиране. Задължителни съставни части на националната доктрина са:


*доктрина за национална сигурност

*доктрина за здравето и възпроизводството на нацията

*доктрина за националното образование и възпитание

*доктрина за развитието на науката

*доктрина за развитие на културата и поддържане на духовното обединение на нацията

*доктрина за развитие на националното производство

*доктрина за развитие на националното стопанство

*доктрина за екологията и възпроизводството на българската природа

*доктрина за развитие на енергетиката

*доктрина за развитие на инфраструктурата.


 

 

 

 

  

Коментари
2009-04-02 12:44:27 От: трак

Мисловната и словесна нищета преднамерено и коварно се насажда от подривни централи в страни, които нашите управници днес наричат "приятелски". Не са приятелски, а вражески.За пръв път след падането под османска власт децата в България са по-необразовани и неквалифицирани за живота от подителите си! Образованиеито у нас съзнателно беше съсипано и сега ционистът Вълчев го довършва. Не е случайно, че повечето министри на просватата и науката след промченитке бяха или юдеи, или женени за юдейки. Не е случайно, че шефката на БНТ е Примо, юдеин е и шефът на БТА. накацали са навсякъде, където могат да унищожават българщината. Ето главните проводници на гиноцида и културното оскотяване в България.

2009-04-02 12:51:57 От: трак

Отличен проект за национална доктрина, изработен от учени хора и здрави българи. Два пъти я предлагат на детпутатите в Народното събрание, онези не щат дори да я обсъдят, камо ли да я приемат и да се ръководят от нея. Нямало било нужда от нац. доктрина, защото сме в НАТО и ЕС, казват мекеретата. Отврат!

2009-05-03 03:15:25 От: гражданин

За незабавно приемане и следване н Националната Доктрина!
Уважението и приятелството с другите народи е нещо съвсем различно от комуноидното модерно ЕС унифициране и обезобразяване на уникалността на всеки човек!

Това което прочетох по горе е само скелета на самата доктрина.Има ли някъде цялата доктрина,която е предложена в НС?Може ли да бъде прочетена от обикновените хора?

Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот